Terugkomdag

Het verwerkingsproces voor de ouders die een baby verloren, begint waar hun verhaal bij ons eindigt. We blijven echter wel begaan met hen. Ouders krijgen een kaartje, 1 jaar na overlijden, als blijk dat we hen en hun baby niet vergeten zijn. In de toekomst willen we nog verder werk maken van de opvolging van die ouders.
Omdat we in het verleden vaststelden dat ouders ook na een verlies, nood blijven hebben om even terug te keren naar het moment of de plaats die altijd verbonden blijft met loslaten, organiseren we om de 2 jaar een terugkomavond. We willen op die avond met enkele gedichten en beelden in een herdenkingsmoment samen met de ouders nog even stilstaan bij hun ‘sterrenkind’.