3koningenavond voor het goede doel

Reeds voor de 3de keer mocht de vzw dapperebengeltjes het goede doel zijn, tijdens een gezellige benefietavond bij één van onze Neonatologen thuis. Dr. Annelies Keymeulen en haar man Steve ontvangen die avond een 70tal vrienden en familieleden en bieden hen gastvrij hun huis, een muzikale band en natjes en droogjes aan  : het resultaat is een omhaling die dit jaar alweer 1000€ opbracht voor onze werking. Hartelijk dank !

Maarten Van der Biest stapt de 100 km dodentocht ten voordele van onze VZW

Maarten Van der Biest weet perfect wat het betekent om prematuur geboren en zieke baby’s te hebben. 10 jaar terug was hij zelf papa van een tweeling op onze dienst. Hij heeft het ongelooflijke plan opgevat om de 100 km dodentocht van Bornem te stappen en dat ten voordele van onze vzw. Hij laat zich hiervoor sponsoren en bereikte ondertussen al doel 1  : 750 euro voor sterrenkoffers ! Om zijn sponsors te bedanken, stapte hij op 14/2 al een 27 km en kwam op die tocht even langs onze dienst voor een bezoekje.
Hij blijft echter gaan voor meer middelen om nog meer mooie dingen te realiseren.

We zijn hem alvast enorm dankbaar !

Meer info op https://www.betterplace.org/en/fundraising-events/26496-deathwalk-100km-for-dappere-bengeltjes

X-Care en VZW Dappere B-Engeltjes slaan de handen in elkaar

Op 19/02/2016, tijdens een studiedag van de dienst Neonatologie UZ Gent, werd door Siska Schoeters het startschot gegeven van een grootse inzamelactie ten voordele van de vzw Dappere B-Engeltjes. Zij verzamelen o.a. prematurenkledij, babystoelen, spelmateriaal en speelgoed om te kunnen schenken aan de patiëntjes en hun familieleden. Zowel 2de hands als nieuw materiaal komt in aanmerking.

Siska Schoeters, bekend als radio- (Stubru) en tv-figuur, zal het meterschap van de vzw op zich nemen. De firma X-Care zal op haar beurt in 2016 als financiële en logistieke partner de vzw ondersteunen. X-Care is een dienstverlener gespecialiseerd in tijdelijke inzet van verpleegkundigen in ziekenhuizen, woonzorgcentra en de thuiszorg.

Kerstmarkt

De maand december is de maand van de kerstmarkten ! Ook onze vzw was aanwezig op verschillende plaatsen met het verkopen van buttons, magneten en kaarsjes. Kerstmarkt in Lembeke, kerstmarkt van de basisschool in Belzele en eigen kleine kerstmarkt aan de kassas in het UZ Gent. We verkochten zo goed als onze hele voorraad magneten en buttons, waarvoor dank! Nu maar snel weer nieuwe maken !

kerstmarkt

Wereldlichtjesdag

Op 13 december was het wereldlichtjesdag. Op die dag worden overal ter wereld overleden kindjes herdacht door het aansteken van een kaarsje om 19u. Door het uurverschil wereldwijd, gaat dit licht de wereld rond. Ook onze sterrenwerkgroep heeft die avond om 19u ook aan onze sterretjes gedacht… Enkele sfeerfoto’s hieronder

 

IMG_2283 IMG_2278 IMG_2277 IMG_2276 IMG_2298 wereld lichtjes dag

jonge mama steunt

Op 3 december mochten we een cheque met een heel mooi bedrag gaan ophalen bij mevrouw Justine Vanryckeghem in Waregem. Deze mama van dapper bengeltje Raphaëlle organiseerde een verkoop van haaraccesoires in haar winkel Athena Mini. Een heel dikke merci voor dit mooi bedrag, het zal goed worden besteed !foto cheque

Neonatale intensieve zorgen UZ Gent

De dienst Neonatale Intensieve Zorg vormt samen met de afdeling voor hoogrisicozwangerschappen binnen de dienst Materniteit de functie ‘Regionale Perinatale Zorg’. De gehospitaliseerde pasgeborenen zijn voor een deel afkomstig van de eigen kraaminrichting, vooral van moeders die omwille van een hoogrisicozwangerschap vanuit een andere materniteit werden verwezen. De andere patiëntjes worden na de geboorte naar de NIC-dienst verwezen vanuit verschillende kraamklinieken in Vlaanderen en daarbuiten.

Website UZGent Neonatologie
Website dienst Neonatologie

Pluimpje …

“Pluimpje” is een verhaaltje geschreven door een mama.

Het is een verhaal over afscheid en zingeving aan het zinloze van de dood van een kindje. Het werd geschreven voor Helena (5 jaar) om het verdriet te verwerken van het afscheid van haar kleine zusje Olivia (°23/05/2012 – †01/06/2012), die ze zelf pluimpje had gedoopt op het moment dat ze wist dat ze grote zus ging worden. Olivia, het kleine engelzusje, werd na een voldragen zwangerschap geboren op 23 mei 2012. Ze had echter een ernstige spierziekte. Negen dagen later is het kleine dappere pluimpje terug moeten keren naar het kasteel achter de regenboog. Tijdens die negen dagen hebben we intens kunnen genieten van ons meisje, en heeft mama Isabelle een verhaal geschreven dat haar kleine Helena misschien zou kunnen helpen bij het verwerken van de dood van haar zusje omdat ze voelde dat Olivia niet kon blijven leven. Nadat Olivia gestorven was heeft het verhaaltje honderden mensen geraakt: de psychologe, dokters en verpleegsters in het ziekenhuis, de juffen en kindjes van de klas, onbekende mensen die het verhaaltje gelezen hadden op Olivia’s facebook pagina, mensen die, zelfs lang geleden, hetzelfde hadden meegemaakt etc.

We merkten dat veel verhaaltjes over rouwverwerking voor kinderen maar vanuit de ogen van volwassenen zijn geschreven. Ze geven duiding en verklaren waarom het soms niet mogelijk is dat sommige zieke kleine kindjes/muisjes etc. blijven leven en uiteindelijk een sterretje worden. Maar daar begint het verhaal van Olivia, bij het sterretje. Het schetst een beeld van het leven dat ze nu leeft, waar zowel zusje als grote mensen (als ze het willen toegeven) zich zoveel vragen over stellen. Het probeert iets van zingeving te geven aan het compleet zinloze. We merkten dat mensen ons belden om het verhaaltje door te geven aan vrienden die in vergelijkbare situaties verkeren, en veel mensen raadden aan om er een boekje van te maken.

Daarom, zouden we heel graag het verhaaltje uitgeven, en we zijn ervan overtuigd dat het nog veel kinderen en ouders zou kunnen helpen bij het verwerken van het verlies van een zusje of broertje en kindje, en vooral een beetje hoop geven door mensen de mooie tekeningen te laten opmerken die de engeltjes elke dag voor ons tekenen.

 

Het boek komt weldra beschikbaar via deze site !

of reserveer reeds via pluimpje@dapperebengeltjes.be

 

Een nieuwe site !

Ook het team van UZ Gent wil haar verhaal graag kwijt in de digitale wereld … een leuke frisse webstek waar we onze projecten, visie en missie kunnen toelichten, en tegelijk wat meer informatie geven aan iedereen die dat wenst ! Welkom dus !

Doelstelling van de vzw is om projecten te financieren die niet ressorteren onder de reguliere ziekenhuisfinanciering. Voorbeelden hiervan zijn oa materiaal en een terugkommoment  voor ouders van overleden kinderen, specifieke prematurenkledij om op de afdeling te gebruiken, (spel)materiaal voor broers en zussen van patiënten, herdenkingsmateriaal voor de ouders van overleden patiëntjes,  specifiek ontwikkelingsgericht spelmateriaal voor de patiënten, … We willen ook ouders steunen die het financieel moeilijk hebben bij de zorg voor hun kind(eren) naar aanleiding van complexe pathologie (uiteraard in samenspraak met de sociale dienst van het ziekenhuis). Ook het inrichten van ruimtes waar ouders komen met als doel het warme karakter van de afdeling te benadrukken willen we met de vzw realiseren. Met andere woorden, we wensen met de vzw een toegevoegde waarde te betekenen voor de zorg van alle patiënten op de neonatologie.
De vzw zal bestuurd worden door artsen, verpleegkundigen en leidinggevenden van de afdeling. De maatschappelijke zetel van de vzw bevindt zich in het UZ.
De naam van de vzw is ook doelbewust gekozen: een moeder van een patiëntje, bij ons overleden, schreef een voorleesverhaal voor haar andere dochter over ‘Haar dappere engeltje Olivia’. Dit verhaal wordt binnenkort geïllustreerd en uitgegeven. Omdat we onze afdeling (gelukkig maar) ook geassocieerd wordt met ‘vechtertjes’ plaatsten we de B voor de engeltjes, waardoor het een dubbele betekenis krijgt.